3 حرکت مهم ورزش جامپینگ فیتنس برای لاغری، که با انجام دادن آن هیچوقت پیر نخواهید شد.

با بالابردن انگیزه های ورزشی تان چطورید؟ یک ورزش فوق العاده و هیجان انگیز برایتان داریم که نه تنها برایش هرگز پیر...

ادامه مطلب

8 تکنیک بوکس حرفه ای مایک تایسون و فلوید می ودر که با یک کیسه بوکس و دستکش می توانید در خانه انجام دهید.

بوکس حرفه ای تنها مهارت،تکنیک و قدرت نمیطلبد.شمابرای شروع بوکس حرفه ای به نگاه مغلوبگر،دستان تاثیر گذار و عضلات ر...

ادامه مطلب

ورزش در خانه با دمبل برای لاغری شکم در دوران خانه نشینی چگونه انجام شود؟

ورزش در خانه با دمبل خصوصا برای لاغری شکم در دوران خانه نشینی بر خلاف تصور بسیار تنوع دارد.حتی وقتی دوران قرنطینه...

ادامه مطلب