3 حرکت مهم ورزش جامپینگ فیتنس برای لاغری، که با انجام دادن آن هیچوقت پیر نخواهید شد.

با بالابردن انگیزه های ورزشی تان چطورید؟ یک ورزش فوق العاده و هیجان انگیز برایتان داریم که نه تنها برایش هرگز پیر...

ادامه مطلب

8 تکنیک بوکس حرفه ای مایک تایسون و فلوید می ودر که با یک کیسه بوکس و دستکش می توانید در خانه انجام دهید.

بوکس حرفه ای تنها مهارت،تکنیک و قدرت نمیطلبد.شمابرای شروع بوکس حرفه ای به نگاه مغلوبگر،دستان تاثیر گذار و عضلات ر...

ادامه مطلب