intro-1597336244 (1)

8 تکنیک بوکس حرفه ای مایک تایسون و فلوید می ودر که با یک کیسه بوکس و دستکش می توانید در خانه انجام دهید.

بوکس حرفه ای تنها مهارت،تکنیک و قدرت نمیطلبد.شمابرای شروع بوکس حرفه ای به نگاه مغلوبگر،دستان تاثیر گذار و عضلات ر...

ادامه مطلب